Informatie

Vertreklocatie
Wat is uw vertreklocatie? (voorbeeld: hoofdstraat 1, rotterdam)
Aankomstlocatie
crematorium, “Schagerkogge”
Haringhuizerweg 3
Schagen

Op zaterdag 31 mei zullen we om 14.30 uur Albert gedenken met woorden en muziek tijdens de crematieplechtigheid in crematorium, “Schagerkogge” aan de Haringhuizerweg 3 te Schagen.

uitvaartstijlvol
wim@lantaern.nl
https://www.uitvaartstijlvol.nl